Retourbeleid en retourformulier

Als u uw aankoop moet retourneren of ruilen, kunt u dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aankoop doen. Goederen dienen in originele staat te zijn. Als u uw aankoop retourneert, zullen we na verificatie dat deze zich in de originele staat bevindt een terugbetaling uitvoeren of een productruil regelen. Alle verzend- en administratiekosten worden niet gerestitueerd. Pakketten die moeten worden omgeruild, brengen extra kosten met zich mee, zowel van als naar de klant, tenzij de retourzending het gevolg is van onze fout, geen retourzending van pruiken.


CLAIMS

De klant moet claims voor foutieve uitvoering van een bestelling indienen binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling van de klant. Na ontvangst van een dergelijke claim zal Onasafro beauty onmiddellijk stappen ondernemen om de bron van de fout te identificeren en, indien vastgesteld dat het onze fout was, zullen we corrigerende maatregelen nemen die onder de omstandigheden passend zijn. We behouden ons het recht voor om de geldigheid van de claim te onderzoeken met alle middelen die redelijkerwijs nodig zijn. De klant stemt ermee in ons voor dit doel redelijke toegang te verlenen. Als er aanwijzingen zijn dat er geen fout is opgetreden bij de uitvoering, of dat de klant de fout heeft veroorzaakt, zijn we niet verplicht om de bestelling in kwestie te vervangen en opnieuw te verzenden. Verder, als de klant te kwader trouw heeft gehandeld of ernstig nalatig was bij het indienen van een claim, kunnen we van de klant verlangen dat hij ons vergoedt voor redelijke administratieve kosten die we hebben gemaakt bij het beoordelen van de merites van de claim.